פתיחת תיק עוסק מורשה

המונח "עוסק מורשה" לקוח מחוק מע"מ והוא מתייחס לצורת הרישום במע"מ בלבד.

כידוע יש לפתוח בנוסף גם תיק עצמאי במס הכנסה ותיק מבוטח בביטוח לאומי.

בכדי לחדד את המושגים נבחין כיצד אתה נקרא בכל אחת משלושת רשויות המס.

מע"מ – "עוסק"

מס הכנסה – "נישום"

ביטוח לאומי – "מבוטח"

פתיחת עוסק מורשה

הצעד הראשון אותו יש לבצע הוא לפתוח את התיק במע"מ.

בכדי לפתוח עוסק מורשה במע"מ יש לגשת פיזית ( לא ניתן באמצעות האינטרנט ) או באמצעות רואה חשבון .

יחד עם המסמכים הבאים למחלקת גבייה ורישום בתחנת מע"מ הקרובה ביותר למקום העסק שלך.

מסמכים לפתיחת עוסק מורשה

א. טופס פתיחת עוסק מורשה.

ב. צילום תעודת זהות.

ג.  אישור על ניהול חשבון מהבנק או שיק לאחר שרשמת עליו מבוטל.

ד.  חוזה שכירות של בית העסק ממנו מבוצעת הפעילות העסקית ( במידה ואתה עובד מהבית והכתובת בתעודת זהות שלך אינה

מעודכנת יש לצרף גם חוזה שכירות של דירת המגורים שלך ).

ה. תעודה המעידה על הכשרה מקצועית בתחום בו אתה עוסק.

ו. הסכם התקשרות עם לקוח פוטנציאלי ( יש תחנות מע"מ המבקשות הסכם מעין זה ).

סיום הליך הרישום

לאחר סיום הרישום תקבל את המסמכים הבאים:

א. תעודת עוסק מורשה זמנית ( לאחר מספר שבועות תקבל תעודה קבועה אותה תצטרך לתלות במקום בולט בבית העסק ).

ב. שוברי דיווח זמניים ( לאחר מספר שבועות תקבל פנקס דיווח למע"מ קבוע ).

ג. מספר העוסק מורשה אותו תקבל הינו מספר תעודת הזהות שלך.

מועדי דיווח למע"מ

בעת מילוי טופס פתיחת תיק במע"מ נדרשת  לציין מהו המחזור השנתי הצפוי שלך ( הערכה ).

במידה והמחזור העסקי השנתי שלך נמוך מ 1,500,000 ש"ח לשנה מועד הדיווח למע"מ הינו דו חודשי.

במידה והמחזור העסקי השנתי שלך גבוה מ 1,500,000 ש"ל לשנה מועד הדיווח למע"מ הינו חודשי.

הצעדים הבאים

לאחר פתיחת התיק במע"מ וקבלת תעודת עוסק מורשה יש לגשת למס הכנסה וביטוח לאומי בכדי לפתוח את התיקים גם שם.

נשמח לסייע לכם בפתיחת התיקים ברשויות. ניתן לפנות למשרדינו בטלפונים 03-790-1666 או בנייד 052-600-1951