חשבות שכר

במשך שנים ארוכות, תחום השכר התאפיין במורכבות נמוכה למדי. בתקופה בה חוזי העסקה אישיים, מיקור חוץ (Out Sourcing) וליסינג לא אמרו דבר לאיש ואופי התפקיד והוותק היו הפרמטרים היחידים לרמות השכר, תפקידו של חשב השכר היה בעיקר לוודא שהמשכורות שולמו במועדן ושלא נפלו טעויות לשכירים בארגון.

הרפורמה במיסוי הביאה לפריחתן של קרנות הנאמנות, ביטוחי מנהלים, ושאר הטבות שאינן מוגדרות, רשמית, כמשכורת אך הן מוכרות כשכר לכל דבר ועניין ולכן יש לשקללן בחישוב המס.

הטבות נוספות כמו: רכבי חברה, מכשירים ניידים, תווי קנייה ושורה ארוכה של סעיפי הוצאות שנכללו בשכר בשילוב עם חוזי העסקה אישיים, הפכו את מלאכת חישוב השכר בארגונים בכלל ובארגונים גדולים בפרט, למלאכה מתישה.

תחומי האחריות במסגרת שרותי חשבות השכר

במסגרת שרותינו בתחום חשבות השכר אנו אחראים על שורה ארוכה של יעדים:

  • יישום הסכמי השכר בין העובד למעסיק ע”פ החוזה הנחתם ביניהם, בין אם חוזה אישי ובין אם בהסכם קבוצתי
  • פיקוח על ביצוע הפרשת כספים לקרנות שונות (פנסיה, קרן השתלמות, ביטוחים שונים וכו’) כמו גם למס הכנסה
  • ווידוא תקינות הליך הזנת הנתונים. התקינות חיונית לפעילותו התקינה של הארגון היות והזנת נתונים שגויה יכולה לגרור הפרה של תנאי ההעסקה ולא פחות גרוע, השלכות מיסוי חמורות
  • שכר בתחום הבינלאומי – רלבנטי לחברות בינלאומיות. כדי למנוע מקרים של שיוך פיקטיבי של עובדים למדינות בהן המיסוי נמוך, תיבחן יחד עם נציגי החברה בשלוחותיה בחו”ל כדי לקבוע אם יחולו עליו מדרגות המס של ארץ המקור או ארץ השלוחה. תחום זה חופף לענף חשבונאי המכונה “מחירי העברה”
  • אחריות על פיצויי פיטורין, תשלומי פנסיה ותשלומים חריגים בתחום השכר
  • עדכון תנאי ההעסקה והפרשות השכר על סמך החוקים המועברים בכנסת כמו גם החלטות של לשכת רואי החשבון