החזרי מס

ל 85% מהשכירים בישראל מגיע החזר מס ממוצע של כ - 8,000 שח.

פקודת מס הכנסה (הנוסח החדש), התשכ"א 1961 הינה רשת של כללים לפיהם מוטל מס על הכנסתו של תושב ישראל אשר הופקה או נצמחה בישראל ומחוץ לישראל ועל הכנסתו של תושב חוץ אשר הופקה או נצמחה בישראל. המס מוטל על הכנסתו החייבת של אדם בהתאם לכללים הקבועים בחוק, היות וחוקי המס סבוכים מאוד וכוללים הוראות שונות הפזורות בפקודת מס הכנסה ובחקיקת משנה כגון  זיכויים, ניכויים, פטורים, יישובי ספר ועוד. מומלץ להסתייע במומחה להחזרי מס לצורך ניצול חוקי המס באופן מיטבי.

החזר מס ניתן לדרוש לתקופה של עד שש שנים מתום שנת המס שאליה מתייחס הדוח, לצורך הפשטות נניח כי בשנת 2018 ניתן לדרוש החזרי מס לשנים 2012-2017. לכן בעת הגשת החזרי מס רצוי  לבחון הגשת החזרי מס לתקופה של מספר שנים אחורה בכדי לנצל באופן מיטבי את החזר המס המתקבל.

מי זכאי להחזר מס ?

להלן חלק מהאפשרויות בהן תוכל לקבל החזר מס:

עבודה לא רציפה / החלפת מקום עבודה

תקופת אבטלה

לידה

פיצויים ופרישה מהעבודה

הוצאות מוכרות לשכיר

שכיר שעבד בחו"ל אצל מעסיק ישראלי

תשלום מזונות  / משפחה חד הורית

עולה חדש  ותושב חוזר

חייל משוחרר

תושב בישוב מזכה

סיום תואר אקדמי או לימודי מקצוע משנת 2008 ואילך

הפקדות עצמאיות לקופות גמל / ביטוחי חיים /אובדן כושר עבודה

השקעה בשוק ההון

פדיון מוקדם של קופת גמל

ילד נטול יכולת /לקוי למידה

אחזקה של קרוב משפחה במוסד

בעיות רפואיות קשות

תרומות

פטור לגימלאים על פי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה

ועוד אפשרויות אחרות שבגינן ייתכן ומגיע לך החזר…….

באם ענית "כן" על אחת מהסעיפים מעלה, סביר להניח שמגיע לך החזר מס.